Náš moderní aktivní recruitment je založen na schopnosti pracovat s objektivními informacemi získanými přímo z pracovního trhu, vnitřního a vnějšího prostředí firem a společnosti.
Vyhledáváme a jsme ve spojení s tisíci profesionály na pracovním trhu napříč obory.

Řídíme se profesionální metodou založenou na :
vstupní analýze
kontinuální aktivitě
pravidelném informování obou stran
osobním zapojení
podpoře při finálním jednání
vzájemné zpětné vazbě
kontaktu v průběhu zaměstnání

Využijte naší odborné znalosti pracovního trhu.

Chcete začít s námi spolupracovat.